Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΈΩΝ και ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Την  Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στις 19:00μ.μ.

στην αίθουσα του ναού της Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής στα πλαίσια της σύναξης των γονέων και των νέων ζευγαριών της ενορίας μας 

θα μελετήσουμε :την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη 31  Ιανουαρίου 2013 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

 με θέμα: Μελετώντας τον Αββά Δωρόθεο!

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΈΩΝ και ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Την  Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 19:00μ.μ.

 στην αίθουσα του ναού της Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής στα πλαίσια της σύναξης των γονέων και των νέων ζευγαριών της ενορίας μας 

θα μελετήσουμε :την Β΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη  24  Ιανουαρίου 2013 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

 με θέμα: Μελετώντας τον Αββά Δωρόθεο!

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη  17  Ιανουαρίου 2013 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

 με θέμα: Μελετώντας τον Αββά Δωρόθεο!

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ

           ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

                     Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013  στις 7:00 μ.μ.

Θα μιλήσει η αδελφή Άννα με θέμα: << π. Πορφύριος, μικρά μυστικά με μεγάλη πνευματική αξία >>

13 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Κυριακή μετά τα Φώτα

Απόστολος Κυριακής: Εφεσ. δ΄ 7-13
Αδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Σύναξη νέων και φοιτητών

Την Πέμπτη  10  Ιανουαρίου 2013 στις 08:00 μ.μ.

 Στην σύναξη των νέων και φοιτητών της ενορίας μας
 θα μιλήσει ο πάτερ Ιωάννης Μακίδης,

 με θέμα:Να τα πούμε;
                                   Άσε μας τα 'παν άλλοι!!