Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ- ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου 2013

(Μτθ. θ´ 36, ι´ 1-8) 

Τ καιρ κείν, δν ᾿Ιησος τος χλους σπλαγχνίσθη περ ατν, τι σαν κλελυμένοι κα ρριμμένοι ς πρόβατα μ χοντα ποιμένα. Κα προσκαλεσάμενος τος δώδεκα μαθητς ατο δωκεν ατος ξουσίαν πνευμάτων καθάρτων στε κβάλλειν ατ κα θεραπεύειν πσαν νόσον κα πσαν μαλακίαν. Τν δ δώδεκα ποστόλων τ νόματά εσι τατα· πρτοςΣίμων λεγόμενος Πέτρος κα ᾿Ανδρέας δελφς ατο,

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ( ΠΕΤΡΩΤΑ)ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Κυριακή της Πεντηκοστής (᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12)

Τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς εστήκει ᾿Ιησος κα κραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψ, ρχέσθω πρός με κα πινέτω. Ο πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο εύσουσιν δατος ζντος. Τοτο δ επε περ το Πνεύματος ο μελλον λαμβάνειν ο πιστεύοντες ες ατόν· οπω γρ ν Πνεμα Αγιον, τι ᾿Ιησος οδέπω δοξάσθη. Πολλο ον κ το χλου κούσαντες τν λόγον λεγον·

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ


Ευαγγέλιο Κυριακής
Ιωάν. ιζ΄ 1-13

Τ καιρ κείν, πάρας   ησος τος φθαλμος ατο ες τν ορανν κα επε· πάτερ, λήλυθεν ρα· δόξασόν σου τν υόν, να κα υός σου δοξάσ σε, 2 καθς δωκας ατ ξουσίαν πάσης σαρκός, να πν δέδωκας ατ δώσ ατος ζων αώνιον. 3 ατη δέ στιν αώνιος ζωή, να γινώσκωσί σε τν μόνον ληθινν Θεν κα ν πέστειλας  ησον Χριστόν. 4 γώ σε δόξασα π τς γς, τ ργον τελείωσα δέδωκάς μοι να ποιήσω·

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Η Ανάληψη του Κυρίου

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού
Ιωάν. θ΄ 1-38
1 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ,

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΠΑΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ !!!Το σχολείο τελειώνει,  ανοίγουν τον Ιούλιο οι κατασκηνώσεις της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δίνονται απο το γραφείο του ναού μας.

Η ΣΥΝΑΞΗ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ !!!Την Παρασκευή 14 και το το Σάββατο 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί  εκδρομή στην περιοχή του Ν. Σερρών. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2531024510.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ! ΣΥΝΑΞΗ ΓΟΝΈΩΝ και ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2013 στις 19:00μ.μ. 
 στην αίθουσα του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής στα πλαίσια της σύναξης των γονέων και των νέων ζευγαριών της ενορίας μας  θα γίνει ομιλία με θέμα:
ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!  
Εισηγητής κ. Τακάς Δημοσθένης  Νομικός - θεολόγος