Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Σύναξη Γονέων και Νέων Ζευγαριών 1.3.2017

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 η θεολόγος κ. Στυλλιανη Μπαλούση, εισηγήθηκε το θέμα: "Η αγαπητική κένωση ως έκφραση της συζυγικής αγάπης μέσα από τη ματιά του Παπαδιαμάντη".
Η επόμενη σύναξή μας θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη, 1.3.2017 στις 7:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αγίας Βαρβάρας. Ο πατήρ Αργύριος Καϊμακάμης θα εισηγηθεί το θέμα: "Α' Κυριακή Νηστειών - Κυριακή Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας".

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Συνάξεις Γονέων και Νέων Ζευγαριών 24.2.2017

 Στην σύναξη της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου,  ο πατήρ Ιωάννης Δίγκας μίλησε με θέμα "Περί νηστείας ο λόγος".

                      

 Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στις 7 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, η θεολόγος κ. Στυλλιανη Μπαλούση, , θα εισηγηθεί το θέμα : Η αγαπητική κένωση ως έκφραση της συζυγικής αγάπης μέσα από τη ματιά του Παπαδιαμάντη - η περίπτωση της Σεραϊνώς από το μυθιστόρημα ''Ο γάμος του Καραχμέτη"και η περίπτωση του Γιάννη από το μυθιστόρημα "Αγάπη στον Γκρεμνό"

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Συνάξεις Γονέων και Νέων Ζευγαριών 17.2.2017

Στην σύναξη της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2017,  ο πατήρ Δημήτριος Βασιλειάδης, Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, μίλησε με θέμα "Γνωριμία με τους Θρακιώτες Αγίους".


 Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 στις 7 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, ο πατήρ Ιωάννης Δίγκας θα εισηγηθεί το θέμα "Περί μετανοίας ο λόγος".

 

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

B' Κυριακή του Τριωδίου

Κυριακή του Ασώτου

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιε’ 11-32


11 Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Συνάξεις Γονέων και Νέων Ζευγαριών 10.2.2017

Στην σύναξη γονέων και νέων ζευγαριών της Παρασκευής 3.2.2017, οι εφημέριοι του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας εισηγήθηκαν το θέμα: "Το ανδρείο φρόνημα - εφόδιο στον πνευματικό μας αγώνα".

Στην σύναξη της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2017, στις 7 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, ο πατήρ Δημήτριος Βασιλειάδης, Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, θα μιλήσει με θέμα "Γνωριμία με τους Θρακιώτες Αγίους".

 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

AΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ !

 Αρχίζει το Τριώδιο !


Ομιλία εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)
Δημοσιεύθηκε στις Φεβρουαρίου 22nd, 2013     
(955 άτομα το έχουν διαβάσει)

Το σύνολο του ανθρωπίνου γένους διαχωρίζεται σε δύο τάξεις, διά της παρουσιάσεως του Τελώνου και του Φαρισαίου, την των ταπεινών και την των υπεροπτών. Το παράδειγμα του πρώτου δεικνύει ότι οφείλει ο άνθρωπος όχι μόνον ν’ απαρνηθεί την κακίαν, αλλά και να φθάσει στο σημείον ταπεινώσεως ώστε ν’ αυτοκατακριθεί.
1. Εφευρετικός είναι για το κακό ο νοερός προστάτης της κακίας· ικανός ν’ αφαιρέσει ευθύς από την αρχή τα θεμέλια της αρετής που ήδη κατατίθενται στην ψυχή, δια της ανελπιστίας και της απιστίας, αλλ’ επίσης ικανός πάλι να επιτεθεί δια της αδιαφορίας και της ραθυμίας εναντίον των τοίχων της οικίας της αρετής, την ώρα που ανεγείρονται, ακόμη δε και να κρημνίση δια της υπερηφανείας και της παραφροσύνης τον όροφο των αγαθών έργων οικοδομημένον ήδη. Αλλά κρατηθήτε, μη πτοηθήτε· διότι ο επιμελής είναι ευμηχανώτερος στα αγαθά και η αρετή έχει περισσότερη ισχύ γι’ αντιπαράταξη προς την κακία,