Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΣ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν
Τῇ ΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἀνάμνησις τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ευχόμαστε το Θαβώριο φώς να Μεταμορφώνει τη ζωή μας !
Χρόνια πολλά !!!
 ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  Ομιλία στην
Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου
και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού
   
    Ατοί πού καλά γνωρίζουν νά γωνίζονται γιά να βραβεο κατά τούς θλητικούς γνες, εχαριστιονται πό τά χειροκροτήματα τν θεατν καί μέ τν πάθλων τήν λπίδα ντονα παρακινονται πρός τήν νίκη, πού ρμόζει σ ατά. σφαλς μως καί σοι χουν σφοδρή πιθυμία νά πιτύχουν τά θεα χαρίσματα καί διψον νά γίνουν μέτοχοι τς λπίδας πού χει τοιμαστε γιά τούς γίους, φενός ναλαμβάνουν μετά χαρς τούς γνες χάριν τς εσέβειας πρός τόν Χριστό. φετέρου τήν τιμημένη καί νδοξη ζωή κατορθώνουν χι μέ τό νά προτιμον τήν τεμπελιά, πού εναι στερημένη πό μισθό, οτε βέβαια γαπώντας τήν νανδρη δειλία, λλά πιό πολύ κινούμενοι μέ νδρεία ναντίον κάθε πειρασμο καί συνεπς μέ τό νά κρίνουν σχεδόν ς νάξεις λόγου τίς πιθέσεις πού προέρχονται πό τούς διωγμούς. τσι θεωρον πλοτο τό νά ποστον παθήματα γιά χάρη Του. Διότι νακαλον στήν μνήμη τους τόν μακάριο Παλο, πού γραφε τι δέν χουν ξία τά παθήματα τς δ ζως μπρός στήν δόξα πού πρόκειται νά φανερωθε σ μς.