Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Σύναξη γονέων

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 στις 19:00 μ.μ.
 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει σύναξη γονέων με θέμα:

Μελετώντας την Ά προς Κορινθίους επιστολή του Απ. Παύλου!

Σύναξη φοιτητών και νέων

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στις 20:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει συνάντηση νέων με θέμα: 
Φιλαρέσκεια!

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Σύναξη γονέων

Την Παρασκευή 9 Μαϊου 2014 στις 19:00 μ.μ.
 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας
 θα γίνει συναξη γονέων με θέμα:

"Ερμηνεία Στο Αναστάσιμο Εωθινό Ευαγγέλιο!"

Σύναξη φοιτητών και νέων

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 στις 20:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα γίνει συνάντηση νέων με θέμα: