Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. β΄ 13-23
ναχωρησάντων τν μάγων δο γγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ναρ τ  ωσφ λέγων· γερθες παράλαβε τ παιδίον κα τν μητέρα ατο κα φεγε ες Αγυπτον, κα σθι κε ως ν επω σοι· μέλλει γρ  ρδης ζητεν τ παιδίον το πολέσαι ατό.
14  δ γερθες παρέλαβε τ παιδίον κα τν μητέρα ατο νυκτς κα νεχώρησεν ες Αγυπτον, 15 κα ν κε ως τς τελευτς  ρδου, να πληρωθ τ ρηθν π το Κυρίου δι το προφήτου λέγοντος· ξ Αγύπτου κάλεσα τν υόν μου. 16 Τότε  ρδης δν τι νεπαίχθη π τν μάγων, θυμώθη λίαν, κα ποστείλας νελε πάντας τος παδας τος ν Βηθλεμ κα ν πσι τος ρίοις ατς π διετος κα κατωτέρω, κατ τν χρόνον ν κρίβωσε παρ τν μάγων. 17 τότε πληρώθη τ ρηθν π  ερεμίου το προφήτου λέγοντος· 18 Φων ν Ραμ κούσθη, θρνος κα κλαυθμς κα δυρμς πολύς· Ραχλ κλαίουσα τ τέκνα ατς, κα οκ θελε παρακληθναι, τι οκ εσίν. 19 Τελευτήσαντος δ το  ρδου δο γγελος Κυρίου κατ᾿ ναρ φαίνεται τ  ωσφ ν Αγύπτ 20 λέγων· γερθες παράλαβε τ παιδίον κα τν μητέρα ατο κα πορεύου ες γν  σραήλ· τεθνήκασι γρ ο ζητοντες τν ψυχν το παιδίου. 21 δ γερθες παρέλαβε τ παιδίον κα τν μητέρα ατο κα λθεν ες γν  σραήλ. 22 κούσας δ τι  ρχέλαος βασιλεύει π τς  ουδαίας ντ  ρδου το πατρς ατο, φοβήθη κε πελθεν· χρηματισθες δ κατ᾿ ναρ νεχώρησεν ες τ μέρη τς Γαλιλαίας, 23 κα λθν κατκησεν ες πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, πως πληρωθ τ ρηθν δι τν προφητν τι Ναζωραος κληθήσεται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου