Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ.

                


23.12.2012  Κυριακή πρό της Χριστού Γεννήσεως                 Όρθρος                           7:30 π.μ.
                                                                                            Θεία Λειτουργία                   9:00 π.μ.
24.12.2012  Δευτέρα, Παραμονή Χριστουγέννων                  Όρθρος                             6:00 π.μ.
                                                                                            Μεγάλαι Ώραι                       7:00 π.μ.
25.12.2012             Τρίτη , ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ                        Όρθρος                             5:00 π.μ. 
                                                                                             Θεία Λειτουργία                  6:30 π.μ.
26.12.2012      Τετάρτη , Σύναξις Υπ.Θεοτόκου                      Όρθρος                            7:30 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   9:00 π.μ.
27.12.2012            Πέμπτη , Αγ Στεφάνου                               Όρθρος                             7:30 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   9:00 π.μ.
30.12.2012        Κυριακή πρό των Φώτων                              Όρθρος                             7:30 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   9:00 π.μ.
01.01.2013             Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α                           Όρθρος                             7:30 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   9:00 π.μ.
04.01.2013                Παρασκευή                                   Όρθρος-Μεγ.Ώραι                     7:00 π.μ.
05.01.2013           Σάββατον , Παραμονή Φώτων                   Όρθρος                              7:00 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   8:00 π.μ. 
                                                                                             Αγιασμός                              9:00 π.μ. 
                                                                                             Εσπερινός                             5:00 μ.μ.
06.01.2013            Κυριακή , ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ                         Όρθρος                                7:00 π.μ.   
                                                                                             Θεία Λειτουργία                   8:30 π.μ.
                                                                                              Αγιασμός                             10:00 π.μ.
07.01.2013               Δευτέρα , Τιμ. Προδρόμου                   Όρθρος                                7:30 π.μ.
                                                                                             Θεία Λειτουργία                    9:00 π.μ.

Η ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου τελείται καθημερινώς
                  Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 
                  Μαρωνείας και Κομοτηνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου