Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ´ 35 - 46
35 κα πηρώτησεν ες ξ ατν, νομικς, πειράζων ατόν κα λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία ντολ μεγάλη ν τ νόμ; 37 δ ησος φη ατ· γαπήσεις Κύριον τν Θεόν σου ν λ τ καρδίᾳ σου κα ν λ τ ψυχ σου κα ν λ τ διανοίᾳ σου· 38 ατη στ πρώτη κα μεγάλη ντολή. 39 δευτέρα δ μοία ατ· γαπήσεις τν πλησίον σου ς σεαυτόν. 40 ν ταύταις τας δυσν ντολας λος νόμος κα ο προφται κρέμανται. 41 Συνηγμένων δ τν Φαρισαίων πηρώτησεν ατος ησος 42 λέγων· Τί μν δοκε περ το Χριστο; τίνος υἱός στι; λέγουσιν ατ· Το Δαυδ. 43 λέγει ατος· Πς ον Δαυδ ν Πνεύματι Κύριον καλε ατν λέγων, 44 επεν Κύριος τ Κυρίῳ μου, κάθου κ δεξιν μου ως ν θ τος χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου; 45 ε ον Δαυδ καλε ατν Κύριον, πς υἱὸς ατο στι; 46 κα οδες δύνατο ατ ποκριθναι λόγον, οδ τόλμησέ τις π’ κείνης τς μέρας περωτσαι ατν οκέτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου