Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Κυριακή της Πεντηκοστής (᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12)

Τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς εστήκει ᾿Ιησος κα κραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψ, ρχέσθω πρός με κα πινέτω. Ο πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο εύσουσιν δατος ζντος. Τοτο δ επε περ το Πνεύματος ο μελλον λαμβάνειν ο πιστεύοντες ες ατόν· οπω γρ ν Πνεμα Αγιον, τι ᾿Ιησος οδέπω δοξάσθη. Πολλο ον κ το χλου κούσαντες τν λόγον λεγον·
Οτός στιν ληθς προφήτης· λλοι λεγον· Οτός στιν Χριστός· λλοι λεγον· Μ γρ κ τς Γαλιλαίας Χριστς ρχεται; Οχ γραφ επεν τι κ το σπέρματος Δαυδ κα π Βηθλεμ τς κώμης, που ν Δαυΐδ, Χριστς ρχεται; Σχίσμα ον ν τ χλ γένετο δι᾿ ατόν. Τινς δ θελον ξ ατν πιάσαι ατόν, λλ᾿ οδες πέβαλεν π᾿ ατν τς χερας. Ηλθον ον ο πηρέται πρς τος ρχιερες κα Φαρισαίους, κα επον ατος κενοι· Διατί οκ γάγετε ατόν; ᾿Απεκρίθησαν ο πηρέται· Οδέποτε οτως λάλησεν νθρωπος, ς οτος νθρωπος. ᾿Απεκρίθησαν ον ατος ο Φαρισαοι· Μ κα μες πεπλάνησθε; μή τις κ τν ρχόντων πίστευσεν ες ατν κ τν Φαρισαίων; λλ᾿ χλος οτος μ γινώσκων τν νόμον πικατάρατοί εσι! Λέγει Νικόδημος πρς ατούς, λθν νυκτς πρς ατόν, ες ν ξ ατν· Μ νόμος μν κρίνει τν νθρωπον, ἐὰν μ κούσ παρ᾿ ατο πρότερον κα γν τί ποιε; ᾿Απεκρίθησαν κα επον ατ· Μ κα σ κ τς Γαλιλαίας ε; ρεύνησον κα δε τι προφήτης κ τς Γαλιλαίας οκ γήγερται. Πάλιν ον ατος ᾿Ιησος λάλησε λέγων· ᾿Εγώ εμι τ φς το κόσμου· κολουθν μο ο μ περιπατήσ ν τ σκοτί, λλ᾿ ξει τ φς τς ζως.


                                           Κλίκ για ανάγνωση του μηνύματος !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου