Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ !

Το μήνυμα του Επισκόπου μας κ.κ. Παντελεήμων προς τους μαθητές, γονείς και διδασκάλους !

 γαπητά παιδιά
γαπητοί Καθηγητές,
γαπητοί Γονες,

            ναρξις τς νέας σχολικς χρονις μας γεμίζει όλους με αισιοδοξία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι από τους ελάχιστους δρόμους για τη γνώση, με στόχο τον εξανθρωπισμό και την προοδό μας.
Γνωρίζετε καλύτερα πό μένα τι τό κπαιδευτικό σύστημα χει κατά βάθος προσανατολισμό παιδευτικό, φο στόχος εναι νά νισχυθ μαθητής στήν κατεύθυνσιν τς ναπτύξεως δημιουργικν καί γαπητικν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους του καί τό περιβάλλον, γεγονός πού μποδίζει γωϊσμός μας, ποος, ς γνωστόν, εναι πρόξενος δεινν διά τό νθρώπινον γένος.Γνωρίζω τι τό λειτούργημα το κπαιδευτικο δέν εναι εκολο, λλά καί θέσις το μαθητο παιτε κόπον καί στερήσεις.
Γνωρίζω κόμα καί τίς δυσκολίες πού κατάστασις τς πατρίδος μας προσθέτει στό λον παιδευτικόν γεγονός, μως δέν χομεν περιθώριον νά χάσωμεν τήν λπίδαν μας καί τήν ασιοδοξίαν. Τά σχολεα μας εναι κοιτίδες πολιτισμο γνσις σέ συνδυασμόν μέ τήν ποδοχήν το συνανθρώπου, ς εκόνος Θεο, θεωρ τι μπορε νά εναι καί πάλιν διέξοδος στά διέξοδά μας.
ς νέος σας πίσκοπος καί πνευματικός πατέρας, συμμετέχοντας στίς γωνίες καί τά νδιαφέροντά σας, πευθύνω ατό τό μήνυμα, γιά νά σς πενθυμίσω τό διαχρονικό χαρακτρα τς παιδείας, πού δέν περιορίζεται σέ στερα παροχή γνώσεων, λλά σμιλεύει καί διαμορφώνει τόν χαρακτρα μέ τήν βοήθειαν μπνευσμένων κπαιδευτικν, μέ διάθεσιν καί γεμάτους γάπη γιά σς καί τό λειτούργημά τους.
Εχομαι σέ λους σας, κπαιδευτικούς, μαθητές καί γονες, γιείαν, κουράγιο καί δύναμιν καί νά σς καταυγάζ τό φς τς ληθινς γνώσεως.

Μέ πατρικές εχές καί γάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου