Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑς !

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 
ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
γαπητοί μου,
ορτάζει σήμερα κκλησία το Χριστο τήν κατά σάρκαν περιτομήν το Σωτρος μν καί τήν εράν μνήμην το ορανοφάντορος Βασιλείου το Μεγάλου.
ορτάζομεν κι μες, τά πιστά τέκνα τς κκλησίας, τήν εχαριστία τς πίστεως, τς λπίδος καί τς γάπης μέσα στήν κκλησία, ασθανόμενοι λοι μαζί ‘’ σάν στό σπίτι μας, παιδιά το πατέρα μας’’, πως σημειώνει σύγχρονος θεολόγος. λλωστε κκλησία νομάζεται καί εναι οκος το Θεο, ς μία βαθύτερη μπειρία, πού μς συνδέει μεσα καί σωματικά, πως τό παιδί μέ τή μητέρα του. πομένως, ατό πού μς νώνει μέ τήν κκλησία εναι τό βίωμα
καί χι ο δέες.
Μία κόμα χρονιά προστίθεται στή ζωή μας καί σκέψη μας περιστρέφεται γύρω πό τόν πανδαμάτορα χρόνο, ποος δέν χει καμία έξουσία στήν αωνιότητα, φού κείνη βρίσκεται κεί, που χρόνος δέν μπορε καί δέν χει δύναμη.
κκλησιαστικός τρόπος ζως, πού βοηθ στή σωστή ρμηνεία καί κμετάλλευση τς ννοιας το χρόνου, εναι πίστη καί δόγμα, γάπη καί θος, λπίδα ες Χριστόν, πόθος αωνιότητας, βιωμένη λευθερία, μαρτυρία ζως ν Χριστ. λα ατά συμπικνώνονται καί ποκαλύπτονται στίς ορτές, ο ποες ποτελον τόν ξονα τς κκλησιαστικς ζως. ορτή, σάν τή σημερινή, εναι πολυτιμότερη π’ τόν ‘’λεύθερο χρόνο’’ καί συνδέεται οσιαστικά καί ναπόσπαστα μέ τή θεία λατρεία. Δέν εναι δέ τυχαο τι κατά τίς λεγόμενες ‘’ργίες’’ πιτείνεται ασθηση τς ματαιότητας καί γωνία τι ζωή περν χωρίς νά τή ζήσουν ο νθρωποι σέ βάθος. Ο σύγχρονες ορτές εναι καιρός το χειν, φορμές πιδεικτικο καταναλωτισμο, τό περιεχόμενο καί τή μορφή τν ποίων σήμερα διαχειρίζονται ο διαφημιστές, τηλεόραση, ο πωλοντες καί γοράζοντες.
Τό ρχαον ‘’βίος νεόρταστος, μακρά δός πανδόκευτος’’ τονίζει μέν τήν νάγκη καί τό νόημα τς ορτς γιά τόν δοιπόρο νθρωπο, μως μπορε νά κατανοηθε μέ τήν ννοια πού πογραμμίζουν ο Πατέρες τς κκλησίας μας, τι ο ορτές πενθυμίζουν τήν προσωρινότητα τν παρόντων καί τήν πορεα πρός τήν ληθινή ζωή ς νοσταλγία τς πατρίδας, κατά τό το ποστόλου Παύλου: ‘’οκ χομεν δε μένουσαν πόλιν, λλά τήν μέλλουσαν πιζητομεν’’.
λλοίωση στή σημερινή ζωή χει πιφέρει καί λήθη στό νόημα τς ορτς. Εναι τοπο νά πιστεύουμε τι τά παλαιότερα ταν καλύτερα, λλά καί μεγάλο λάθος νά κλείνουμε τά μάτια σέ σα συμβαίνουν σήμερα, σέ μιά ποχή πού παξιώνει τά σημαντικά, φού παράλληλα σέ κάθε μορφή προόδου ζομε τήν κοινωνική δικία, τήν λαζονία τν σχυρν, τήν καταστροφή το περιβάλλοντος, τήν λλαγή στίς μεταξύ μας σχέσεις. Ο παραδόσεις αώνων περιφρονονται καί χλευάζονται.
Πρέπει, μως, νά συνειδητοποιήσουμε, σο εναι καιρός, τι παράδοση δέν ποτελε πισθοδρόμηση, φού μες ς ρθόδοξοι χουμε μία παράδοση λευθερίας καί ληθείας, εναι μιά παρακαταθήκη πίστεως, πού τροφοδοτε καί νοηματοδοτε τήν καθημερινότητά μας καί τή μεταβάλλει σέ διακονία γιά τό συνάνθρωπο.
Μέ ατές τίς σκέψεις πευθύνομαι σέ λους γιά νά θυμίσω τι ‘’δού καιρός επρόσδεκτος, δού μέρα σωτηρίας’’, σήμερα, τώρα πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει νά λλάξουμε πορεα πλεύσεως, νά διδαχθομε πό τά λάθη το παρελθόντος καί μέ τή βοήθεια το Παντοδύναμου Κυρίου μας, νά πορευόμαστε τόν πόλοιπο χρόνο τς ζως μας, πως Θεός θέλει καί μέ ατό τόν τρόπο θά χουμε μέσα μας τήν ληθινή ετυχία καί πως μς διδάσκει ερός Χρυσόστομος, άν χουμε καθαρή συνείδηση, χουμε κάθε μέρα γιορτή.
Χρόνια πολλά, καλή καί ελογημένη χρονιά !
Μέ πατρικές εχές καί γάπη Χριστο       
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου